Cracow
September 1st 2001
 
 

The Fourth International Cracow Psychoanalytical Symposium
The Unconscious: mainstay of psychoanalysis / Nieswiadome: filar psychoanalizy

Department of Psychotherapy
Collegium Medicum
Jagiellonian University

Collegium Novum of the Jagiellonian University
Saturday, 1st of September 2001

Organising committee
Gustaw Sikora, chairman
Bartosz Puk, secretary
Agnieszka Klimowicz
Lukasz Penderecki
Ariadna Romejko
Dorota Stolarska

Main speakers / referaty wyglosza
Howard Shevrin (USA)
Victor Sedlak (Great Britain)
Jan Malewski (Germany)

Discussion participants / w dyskusji wezma udzial
Dov Aleksandrowicz (Israel)
Katarzyna Schier (Poland)

The proceedings will be simultaneously translated / przebieg obrad bedzie symultanicznie tlumaczony

Symposium office / sekretariat sympozjum
Psychoanalytic Unit
Department of Psychotherapy CMUJ
31-138 Kraków
ul. Lenartowicza 14

tel. +48 12 6331203 or 6333869
fax. +48 12 6334067

e-mail: mzsikora@cyf-kr.edu.pl

participation fee / oplata zjazdowa
170 PLN before 15th of July 2001 / do 15 lipca 2001
220 PLN from the 16th of July 2001 / od 16 lipca 2001

XE.com Currency Converter™

the fee includes the symposional materials as well as lunch and a farewell glass of wine / oplata obejmuje materialy sympozjalne, a takze posilek w przerwie, pozegnalna lampke wina

The fee can be paid to the account no./ wplat prosimy dokonywac na konto:
PKO BP I/o Kraków 49-10202892-1100210416
Fundacja "PSYCHOMED" ul. Lenartowicza 14. 31-138 Kraków
or by postal draft payment to be sent to the office address / lub przekazem na adres organizatorów

 


back | home

 
last modified: 2001-08-12